Om Oss

Böcker för alla!

Beställ böcker

Vi förändrar världen med en bok i taget!

Funkibator förlag gör barnböcker med funkisfokus! Det betyder att olika livssituationer, funktionsnedsättning, återfinns i text och/eller bild i det material som vi producerar. Det är en smal genre och som efterfrågas av både enskilda läsare, familjer, syskon och kompisar men även av större organisationer och myndigheter. 

Funkibator förlag är en del av Funkibator ideell förening. Se mer om vad vi gör i vår förening på www.funkibator.se