Manus

Vi söker kontinuerligt efter både författare och illustraötrer som ihop med oss vill producera barnböcker med inriktning på funktionsnedsättning. Det är inget absolut krav men ett plus om du själv har eller om du på något sätt lever med funktionsnedsättning i din omgivning.

Manus kan levereras till oss antingen som utvecklade synopis/sammanfattningar eller som mer eller mindre färdiga manus. Om du är osäker kring textupplägg som bör vara både planerat i sidor och textomfattning så fråga oss i förväg om hur vi arbetar och med vilket barnboksformat.

Illustratörer skickar in illustrationsprover alternativt hänvisar till webbsida/instagram eller liknande.

Filer och frågor skicka till manus@funkibator.se.

Anmälan om att komma med registreras här.