Manus

Funkibator förlag är ett föreningsdrivet litet förlag som hela tiden lider av växtkraft i alla led. Just nu måste vi prioritera att arbeta med och marknadsföra de barnboksproduktioner vi redan har igång.

Detta medför tyvärr att det tar lång tid innan vi hinner gå igenom alla manus som kommer in. Vill du öka chanserna att snabbare få svar så kontrollera noga att du har tagit ditt manus så långt du bara kan själv och att du har ett tydligt funkisfokus där berättelse, karaktärer och miljö på ett naturligt sätt lyfter fram och synliggör funktionsnedsättning.

Hälsningar  från Manusgruppen
Funkibator förlag

Tips på vägen! 

Manus kan levereras till oss antingen som utvecklade synopis/sammanfattningar eller som mer eller mindre färdiga manus. Om du är osäker kring textupplägg som bör vara både planerat i sidor och textomfattning så fråga oss i förväg om hur vi arbetar och med vilket barnboksformat.

Illustratörer skickar in illustrationsprover alternativt hänvisar till sin portfolio via webbsida/instagram eller liknande.

Filer och frågor skicka till manus@funkibator.se