Om oss

Bakgrund

Det började med en tanke, och som blev till en idé  och som nu är ett eget litet förlag. För några år sedan pratade vi om vilka böcker om "annorlundaskap" som vi själva kom ihåg som barn. Titeln Pricken kom upp. En berättelse som producerades på 1950-talet. 

Vi förstod snabbt att den här lilla genre om barnböcker med funkisfokus var liten, och vi ville vara med och påverka genom fler böcker med funkisfokus. För barn behöver berättelser med igenkänning, förebilder och också en bredd av mångfald. Därför ansökte vi om ett Arvsfondsprojekt som blev startskottet till det förlag som vi har idag. 

Hur

Det behövs fler barnböcker med funkistema i Sverige! Vi behöver också hitta sätt för så kallade smala icke kommersiella böcker att produceras, synas och få plats där barn finns.

Vi behöver också se till att personer med funktionsnedsättning får arbete i större omfattning. Vi behöver arbeta innovativt och kreativt med social affärsutveckling med syfte att nya arbeten för personer med funktionsnedsättning ska skapas. Området barnböcker med funkistema och kompetens kring det här är områden som behöver stärkas. Få yrkesverksamma är inriktade på det här idag.


Finansering

Satsningen rör sig inom ett område som kallas icke kommersiella böcker av både handel och myndigheter. Det innebär att i jämförelse med andra barnböcker, så är kunderna till våra mycket färre och försäljningsintäkter mindre. Det gör  att vi  finansierar våra böcker genom egna medel, projektsatsningar, fonder och stiftelser, näringslivet och ett stort engagemang av enskilda personer som hjälper till på olika sätt. 

Vi söker därför aktivt samarbete för att ge plats så att även barnböcker med funkisfokus syns. Vi förändrar världen med  en bok i taget. 

Pia Hammargren, initiativtagare till Funkibator och som är med och driver Funkibator förlag idag.
Med ekonomiskt stöd från Arvsfonden